Lukića hrast - Ranilović

Pod Spomenikom prirode „Lukića hrast - Ranilović“ podrazumeva se stablo hrasta sladuna (Quercus frainetto) koje raste u selu Ranilović, na teritoriji opštine Aranđelovac. Stablo leži na 216 m nadmorske visine u podnožju planine Kosmaj, a starim seoskim putem može se doći do njega preko njiva i livada.


Visina stabla je 25 m, a starost procenjena na čak 400 godina. Poseduje zdravo i pravo deblo, široku i granatu krošnju, a posebno je zanimljivo što stablo još uvek plodonosi. Usled velike starosti neophodno je preduzeti određene sanacione mere kako bi mu se životni vek produžio, a nekoliko suvih grana otkloniti kako bi se sprečilo širenje insekata.

Za meštane okolnih sela vezuje se predanje da je reč o svetom drvetu čije se grane i plodovi ne smeju seći ni kidati jer će time životi počinioca biti ugroženi, te je to još jedna otežavajuća okolnost za sprovođenje sanacionih mera. Zbog kvaliteta drveta sladun spada u ugroženu vrstu pa je i to bio razlog da se 1994. godine stavi pod zaštitu, koja i danas traje, te površina spomenika prirode iznosi 6,38 ari i čini je projekcija krošnje hrasta prečnika 28,5 m.