Hrast – zapis carice Milice

Klimatogene zajednice hrastova cera i sladuna prostirale su se na prostoru cele centralne Srbije u prošlosti. Ovim zajednicama pripadao je i hrast zapis carice Milice, a danas je on samo jedan od preostalih hrastova iz pomenute zajednice. Spomenik prirode ima deblo koje je kratko, njegova širina je veća od njegove visine i to je jedna od karakteristika koja se javlja kod stabala koja su rasla na osami od svoje rane mladosti. Visina stabla iznosi 21 m, a visina debla do prve grane koja je živa je 1.40 m. Prečnik debla meri se na visini od 1.30 m, kao i njegov obim. Prečnik debla pomenutog hrasta iznosi 1.50 m, a njegov obim je 4.70 m.


Krošnja hrasta - zapisa ima oblik koji je kupast i pravilan, velike je širine, a takođe je i razgranata. Najduže su najniže grane i one se pružaju horizontalno iznad same podloge, koju dodiruju svojim bočnim grančicama. Horizontalna projekcija krošnje koristi se za određivanje prostora koji pripada spomeniku prirode i u ovom slučaju reč je o površini od 4.97 ari, dok prečnik krošnje, kao značajna dendrometrijska karakteristika, iznosi 25.12 m.

Zapis je izuzetne vitalnosti, njegovo zdravstveno stanje je dobro i očuvanost je na visokom nivou. Hrast čija je starost procenjena na oko 300 godina ime je dobio po srpskoj carici Milici za koju se smatra da je često odmarala pod njegovom krošnjom. Proglašen je zapisom 1942. godine. Te godine je u njegovo deblo urezan krst. Od pomenute godine se svake godine na treći dan Svete Trojice meštani sela Modrice, kao i meštani okolnih sela, okupljaju pod hrastom da obnove zapis.

Selo Modrica u kome je locirano ovo prirodno dobro, nalazi se u centralnoj Srbiji i pripada opštini Kruševac. Stablo se nalazi na nadmorskoj visini od oko 200 m na K.P. broj 1813, K.O. Modrica.

„Hrast – zapis carice Milice“, kao značajno prirodno dobro, svrstan je u treću kategoriju po Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.