Hrast lužnjak - Dolovo

Stablo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) nalazi se na teritoriji opštine Smederevo, u blizini sela Mihajlovac. Jedan je od retkih zdravih primeraka očuvanih u ovom delu Srbije. Iako se nalazi pored autoputa Beograd - Niš, za sada nema negativnih uticaja kao posledica intezivnog saobraćaja. Stablo je dobrog zdravstvenog stanja. Ima visinu oko 14 m, a procenjena starost je oko 180 godina. Grane drveta su jake, nepravilno savijene. Površina zaštićenog prostora iznosi 4,15 ara i u celini je u posedu PK “Godomin” iz Smedereva.


Šume hrasta lužnjaka nekada su zauzimale velike površine duž plodnih dolina reke Save, Drine, Morave. Lužnjaci su dostizali visine i preko 30 m. Međutim usled obezbeđivanja poljoprivrednih površina ove šume su nestale i očuvane su samo na manjim površinama.

Spomenik prirode “Hrast lužnjak - Dolovo” prvi put je zaštićen 1973. godine i status zaštite uživa i dan danas kao reprezent nekada široko rasprostranjene vrste.