Galerija fresaka

Galerija fresaka nalazi se u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu kao jedinstvena ustanova koja se bavi prikupljanjem, čuvanjem i predstavljanjem dela srpske srednjovekovne i vizantijske umetnosti. Jedinstvena umetnost ikonopisa, zidnog slikarstva i arhitekture nastale u srednjevekovnoj Srbiji, danas je ili ugrožena ili uništena, a kopije fresaka i skulptura čuvaju se u Galeriji.


Prva ideja o osnivanju muzeja došla je od strane Komiteta za kulturu i umetnost Vlade FNRJ 1947. godine. Već naredne godine u Parizu je organizovana Izložba jugoslovenske srednjovekovne umetnosti u palati Šajo (Chaillot). Tada je upriličeno 105 odlivaka skulpture i 160 kopija fresaka. Nakon ove izložbe, konačno je 01. februara 1953. godine otvorena Galerija fresaka u Beogradu. Danas ona broji preko 1000 kopija fresaka spomenika (nastalih u periodu 11-15. vek), kopije ikona i oko 300 odlivaka srednjevekovne monumentalne skulpture.

Narodni muzej je osnovan 1844. godine, kao Muzeum serbski, a od 1952. dobija nov izložbeni prostor na Trgu Republike. U nadležnosti muzeja pored Galerije fresaka, nalaze se i: Muzej Vuka i Dositeja, Arheološki muzej Đerdapa, Muzej Lepenski Vir i Spomen-muzej Nadežde i Rastka Petrovića.

 

Adresa: Trg Republike 1a, 11000 Beograd

Tel: 060/8075 104

E-mail: [email protected]