Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu

Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata se nalazi u ulici Kneza Miloša br. 7, na teritoriji opštine Vračar u Beogradu.


Ovo zdanje podignuto je prema projektu arhitekata Milana Manojlovića i Isaka Azriela, u periodu od 1933. do 1935. godine. Zgrada je podignuta kao sedište Udruženja formiranog 1919. godine, i sa ciljem da reprezentuje ideologiju integralnog jugoslovenstva. Deo zgrade prema ulici Kneza Miloša ima četiri sprata sa stepenišnim korpusom, dok je deo u Lazarevićevoj ulici razlomljen i povučen od regulacione linije. Iznad prizemlja nalazi se terasa. Fasade su ravne bez ornamenata. Godine 2018. proglašena je za spomenik kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar