Dičina

Sa padina planine Suvobor i Rajac spuštaju se manje rečice, Velika i Mala Dičina, od kojih nastaje istoimena reka Dičina. Reka je duga oko 35 km i pripada slivu Crnog mora, i uliva se u reku Čemernicu koja je pritoka Zapadne Morave.


Dičina predstavlja zapadnu granicu regiona Šumadije zajedno sa Kolubarom i Ljigom. U toku proleća, usled otopljavanja snega sa okolnih planina teče velika količina vode te se reka često izliva iz svog korita i plavi okolna područja, dok u toku leta često presušuje.