Bistrica (Zlatar)

Bistrica (Zlatar) izvire na planini Giljeva odakle teče klisurom prema reci Lim. Reka je duga 26 km i pripada Crnomorskom slivu. U donjem toku izgrađena je hidroelektrana “Bistrica” u kojoj se voda za rad turbine dovodi iz Radoinjskog jezera koje se nalazi na Uvcu.


Reka je pogodna za ljubitelje ribolova. Pre svega bogata je pastrmkom, gde postoje i dva ribnjaka  za uzgoj, a javlja se i lipljen i skobalj.