Bajrakli džamija (Beograd)

Bajrakli džamija se nalazi u ulici Gospodar Jevremovoj 11, u Beogradu. Trenutno je jedina aktivna u celom gradu, od nekadašnjih više stotina islamskih bogomolja.


GALERIJA

Bajrakli džamija (Beograd)

Najverovatnije se na njenom mestu nalazio mesdžid (islamska bogomolja bez minareta), sagrađen oko 1575. godine. Tadašnji naziv bio je Čohadži-džamija, po zadužbinaru Hadži-Aliji. Današnji izgled potiče iz druge polovine XVII veka iz vremena sultana Sulejmana II. Tokom austrijske vladavine Beogradom, u periodu od 1717. do 1739. godine, pretvorena je u katoličku crkvu. Obnovio ju je 1741. godine Husein-beg, pa je jedno vreme nosila naziv Husein-begova džamija. Današnji naziv, Bajrakli džamija, dobija krajem XVIII veka po barjaku koji je označavao početak molitve.

Predstavlja jednoprostornu kubičnu građevinu sa kupolom i minaretom. Građena je od kamena i opeke. Ima kvadratnu osnovu, a osmostranu kupolu nose potkupolni lukovi i niše. Minaret se nalazi sa severozapadne strane. Unutrašnjost je prilično skromna, sa retkim floralnim i geometrizovanim motivima i kaligrafskim natpisima stihova na neomalterisanim zidovima. U dvorištu se nalazi česma i medresa (verska škola).

Nakon obnove u XIX veku postala je glavna gradska džamija. Oštećena je tokom demonstracija u Beogradu zbog nemira na Kosovu i Metohiji 2004. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar