Arhiv SANU

Arhiv Srpske akademije nauke i umetnosti je ustanova van arhivske mreže Srbije, sa sedištem u Beogradu. Nema određenu teritorijalnu nadležnost, već se bavi sistematskim prikupljanjem građe sa prostora naseljenim Srbima.


GALERIJA

Arhiv SANU

Srpska akademija nauka i umetnosti danas predstavlja najvišu umetničku i naučnu ustanovu u Srbiji. Njena preteča je Društvo srpske slovesnosti koje je osnovano 19. novembra 1841. godine, što se uzima kao zvanični dan osnivanja SANU-a. Današnji naziv ova institucija ima od 1960. godine. Arhiv SANU-a svoje prostorije (kancelariju, depo i čitaonicu) dobija kada je 1952. godine Akademija preseljena u zgradu u knez Mihailovoj ulici, koju su prethodno renovirali Grigorij Samojlov i Đorđe Smiljanić.

Arhiv raspolaže građom svih prethodnih velikih kulturnih institucija, odnosno: Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije, kao i dva ugašena instituta – Instituta za izučavanje književnosti i Instituta za izučavanje sela. Arhiv poseduje i četiri zbirke dokumenata:

  • Stara zbirka – rukopisne i stare štampane knjige od XIII do XIX veka (526 inventarnih jedinica);
  • Istorijska zbirka – građa od srednjeg veka pa do danas (oko 15 000 iinventarskih brojeva);
  • Etnografska zbirka – narodne umotvorine i etnografska građa nastala u XIX i XX veku (482 inventarskih jedinica);
  • i Orijantalna zbirka – 262 rukopisne i štampane knjige i 92 inventarska broja dokumenta (nastalai na turskom i arapskom jeziku u periodu od XV do XX veka).
  •  

Godine 1997. osnovan je i kabinet za medalje. On do danas ima 611 inventarnih jedinica raznih predmeta i dokumenta.

 

Adresa: Knez Mihailova 35, 11000 Beograd

Tel: 011/2027 118

E-mail: [email protected]

https://www.sanu.ac.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar