Arhiv Jugoslavije

Arhiv Jugoslavije se nalazi u Beogradu. Predstavlja instituciju koja koja se bavi prijemom, zaštitom i sređivanjem arhivske građe nastale radom državnih organa i organizacija jugoslovenske države u periodu od 1918. do 2006. godine.


Osnovan je 1950. godine kao Državna arhiva FNRJ. Današnji naziv nosi od 1964. godine, izuzev u periodu od 2003. do 2009. godine kada je preimenovan u Arhiv Srbije i Crne Gore. Arhiv je imao problem sa nedostatkom adekvatnog prostora i često je menjao zgrade, što je rešeno skoro dvadeset godina od osnivanja. Arhiv Jugoslavije 1969. godine dobija zgradu nekadašnjeg Doma kralja Aleksandra I za učenike srednjih škola. Zdanje je po nalogu ovog vladara projektovao arhitekta Vojin Petrović i ono je sagrađeno u periodu od 1931. do 1933. godine.

Građa Arhiva Jugoslavije nastala je u radu: državnih organa i ustanova, političkih partija i drugih organizacija iz perioda Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije; centralnih državnih organa, ustanova i društveno-političkih organizacija u periodu nakon Drugog svetskog rata; i istaknutih ličnosti u oblasti politike, kulture, nauke itd. Ona je raspoređena u 840 fondova i zbirki, odnosno oko 25 kilometara arhivske građe. U okviru Arhiva postoji i stručna biblioteka u kojoj se nalazi 18 200 knjiga i 8 900 svezaka periodike.

 

Adresa: Vase Pelagića 33, 11000 Beograd

Tel: 011/3690 252

E-mail: [email protected]

http://www.arhivyu.gov.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar