3.2.1. Đakovačko vinogorje - Đakovica

Đakovačko vinogorje se prostire u centralnom delu Metohije, od Đakovice na zapadu do Belog Drima na istoku, obuhvata delove katastarskih opština:


Crmljane, Meća, Doblibare, Bardosan, Marmule, Sadikagin zid, Đakovica - van varoš, Đakovica - varoš, Skivjane, Donje Novo Selo, Janoš, Ždrelo, Kodralija - Becka, Jahoc, Osek Hilja, Skivjane, Osek Paša, Trakanić, Ćerim, Bec i Vranić.