1.12.1. Avalsko-kosmajsko vinogorje - Avala - Kosmaj

Avalsko - kosmajsko vinogorje Beogradskog rejona se nalazi na zapadnim i severozapadnim padinama Kosmaja, od Mladenovca do Beograda.


GALERIJA

1.12.1. Avalsko-kosmajsko vinogorje - Avala - Kosmaj

Obuhvata katastarske opštine: Ostružnica, Železnik, Kneževac, Resnik, Rakovica selo, Umka, Velika Moštanica, Sremčica, Rušanj, Pinosava, Ripanj, Mislođin, Barič, Mala Moštanica, Barajevo, Draževac, Jasenak, Meljak, Vranić, Baćevac, Guncati, Mala Ivanča, Šiljakovac, Boždarevac, Lisović, Parcani, Ralja, Popović, Veliki Borak, Beljina, Manić, Guberevac, Babe, Sopot, Arnajevo, Rožanci, Slatina, Stojnik, Sibnica, Dučina, Nemenikuće, Drlupa, Rogača, Koraćica, Amerić, Mala Vrbica, Velika Ivanča, Mladenovac - varoš, Pružatovac, Međulužje, Markovac, Jagnjilo i Rabrovac.

Avalsko - kosmajsko vinogorje ne uključuje:

- šumski kompleks Lipovačke šume u katastarskim opštinama Barajevo, Sremčica i Meljak,

- šumski kompleks na planini Kosmaj u katastarskim opštinama Rogača, Nemenikuće, Koraćica i Velika Ivanča, i

- šumski kompleks između planina Avala i Kosmaj u katastarskim opštinama Stojnik, Babe, Guberevac, Lisović, Barajevo, Parcani i Ripanj.