Zgrada uprave rasadnika

Po uspostavljanju slobodne teritorije u Užicu tokom Drugog svetskog rata, u Krčagovu, bilo je smešteno odeljenje fabrike oružja. Nalazilo se u prizemnoj zgradi sagrađenoj od tvrdog materijala, današnjoj zgradi uprave rasadnika. 


Ova fabrika radila je sve do bombardovanja Krčagova 19. oktobra 1941. godine, kada su je radnici preselili u trezor Narodne banke. Iako se nekada nalazila usamljena na uzvišenju, danas su oko nje izgrađeni stambeni objekti, ali je zgrada rasadnika obeležena spomen-poločom.