Zgrada uprave rasadnika

Po uspostavljanju slobodne teritorije u Užicu tokom Drugog svetskog rata, u Krčagovu, bilo je smešteno odeljenje fabrike oružja. Nalazilo se u prizemnoj zgradi sagrađenoj od tvrdog materijala, današnjoj zgradi uprave rasadnika. 


GALERIJA

Zgrada uprave rasadnika

Ova fabrika radila je sve do bombardovanja Krčagova 19. oktobra 1941. godine, kada su je radnici preselili u trezor Narodne banke. Iako se nekada nalazila usamljena na uzvišenju, danas su oko nje izgrađeni stambeni objekti, ali je zgrada rasadnika obeležena spomen-poločom.