Zgrada Uprave fondova

Zgrada Uprave fondova nalazi se u Beogradu, na Trgu Republike br. 1a. Zbog mesta za gradnju srušena je kafana Dardaneli, jedna od najpoznatijih kafana starog Beograda. Podignuta je 1903. godine zajedničkim radom arhitekata Andre Stevanovića i Nikole Nestorovića, za Upravu fondova državne hipotekarne banke, a proširena je 1930. godine. 


Građena je u duhu akademskog eklekticizma sa neorenesansnim elemenatima. Unutrašnjost zgrade obogaćena je radovima najpoznatijih umetnilka tog vremena. Zgrada Uprave fondova jedan je od najranijih bankarskih objekata kod nas. Tokom Drugog svetskog rata pretrpela je velika oštećenja a u  posleratnim godinama započeta je njena obnova. Godine 1950. zgrada je ustupljena Narodnom muzeju u Beogradu, osnovanom još 1844. godine, koji je i danas koristi.