Zgrada Gimnazije u Čačku

Zgrada Gimnazije u Čačku nalazi se u ulici Župana Stracimira br. 1, na teritoriji grada Čačka. Godine 2019. proglašena je za spomenik kulture.


Sama Gimnazija je osnovana 1837. godine, zajedno sa Gimnazijama u Zaječaru i Šapcu, u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića i u duhu njegovih nastojanja za uspostavljanjem modernog prosvetnog sistema u Srbiji. Često je premeštana u mnogo zgrade po Čačku da bi početkom XX veka gradska opština osnovala fond za njenu izgradnju. Projekat je naručen od Ministarstva građevina a izradio ga je arhitekta Dragutin Maslać. Radovi otpočeti 1912. godine prekinuti su izbijanjem Prvog svetskog rata, kada se zgrada jedno vreme koristila kao bolnica za smeštaj ranjenika. Gradnja je nastavljena ubrzo po prekidu ratnih dejstava uz državnu pomoć. Zgrada Gimnazije je podignuta u duhu akademske, tradicionalne i arhitekture modernog sprsko-vizantijskog stila. Svečano otvaranje desilo se 8. novembra 1927. godine, uz prisustvo lokalnih predstavnika vlasti i crkve.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar