Zdravinjski cer - zapis

Dekorativno, kapitalno, staro i velikih dimenzija stablo cera kod Prokuplja, preciznije u selu Zdravinju, predstavlja preostali primer svoje vrste koja se nekada na ovom prostoru nalazila u znatno širim granicama, u vidu čitavih šumskih zajednica cera i sladuna. Očuvanog zdravlja i vitalnosti dugo opstaje, ali na njemu se zapažaju neki tragovi truleži za koje je procenjeno da nisu opasni po njegovo zdravlje, te im se ne posvećuje prevelika pažnja jer ne ugrožava njegov opstanak.


Stablo cera locirano na oko 25 km od Prokuplja, na posedu Ilić Dmitra Stanoja, u mestu Gornje Zdravinje i na nadmorskoj visini od 435 m, zaštićeno je 2003. godine. Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara, stavlja ga u III kategoriju, kao značajno prirodno dobro.

Snažno žilište jedna je od njegovih glavnih odlika, kojima se pridružuju i pravilan oblik debla, koje počinje sa grananjem na 2,60 m od tla, a njegova ukupna visina iznosi 22 m. Prečnik debla, procenjene starosti od oko 200 godina, iznosi 1,37 m i izmeren je na visini od 1,30 m na kojoj je izmeren i njegov obim koji iznosi 4,30 m. Osim prečnika debla, značajan podatak je i prečnik krošnje jer se upravo njena projekcija dimenzije 25,35 m koristi prilikom određivanja prostora koji će biti stavljen pod zaštitu zajedno sa stablom, koji u slučaju pomenutog cera iznosi 5,04 ha. Pravilno i lepo formirana krošnja deluje gotovo okruglo i ima kupasti završetak na vrhu. Upravo je krošnja ta koja povećava atraktivnost ovog cera i obezbeđuje mu dominantnu ulogu u prostoru. Kora stabla je popucala uzdužno, a sve te pukotine koje se na njoj duboko javljaju imaju crvenkastu boju.

Stablo je dobilo još jedan bitan status, koji mu je dodelilo lokalno stanovništvo zbog značaja koje ono ima za njih. Osim statusa prirodnog dobra, dodeljen mu je i status zapisa – svetog drva. Oko njega se žitelji Zdravinja, kao i žitelji okolnih mesta, skupljaju na prvi dan Duhova.