Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero se nalazi u Zapadnoj Srbiji, na planini Tari, kod mesta Zaovine. Po načinu postanka je veštačko jezero i nastalo je pregrađivanjem toka Belog Rzava i izgradnjom brane u zaseoku Đurići.


Dubina jezera je 110 m, a hrani se vodom Konjske reke i Belog Rzava. Izgrađeno je za potrebe hidroelektrane „Bajina Bašta“, pa u jednom danu nivo vode može da se promeni i za nekoliko metara.

Nedaleko od jezera se nalazi mesto na kome je Josif Pančić pronašao do tada nepoznati četinar - Pančićevu omoriku, koja raste samo ovde. Voda Zaovinskog jezera je čista, i uz minimalnu preradu može se koristiti za piće. Preko 600 biljnih vrsta zastupljeno je na jezeru, od kojih se veliki broj nalazi na Crvenoj listi flore Srbije. Kao prirodna retkost zaštićen je runolist, a subendemiti su Nikolićeva kandilka, Pančićeva poljska mlečika. U jezeru je registrovan veliki broj vrsta riba: pastrmka, šaran, štuka, som, grgeč. Zaovinsko jezero pruža mogućnost za razvoj turizma, kao što je sport na vodi i ribolov. Veoma je privlačno za ljubitelje prirode i tokom letnjih meseci posećeno je od strane turista koji pre svega traže mir.