Zadužbina Nikole Spasića

U Beogradu, u knez Mihailovoj ulici br. 33, nalazi se Zadužbina Nikole Spasića (1838 - 1916) velikog srpskog trgovca i dobrotvora. Četiri godine nakon njegove smrti osnovna je zadužbina za ostvarivanje opštih privrednih ciljeva, ranije predviđena testamentom iz 1912. godine, koja je raspolagala celokupnom njegovom imovinom. Zgrada je imala stambeno-trgovačku namenu, a sagrađena je 1889. godine po projektu Konstantina A. Jovanovića. Sastoji se od podruma, prizemlja, dva sprata, visokog potkrovlja i bočnih krila koja formiraju četvrtasto dvorište. Fasada je rađena u duhu akademizma sa elementima neorenesanse. Poseldnji konzertvatorski radovi izvršeni su 1997. godine.


Vladimir Lukić

dipl. istoričar