Začeće Svetog Jovana - 6. oktobar

Na ovaj dan proslavlja se reč arhangela Gavrila u oltaru jerusalimskog hrama, na osnovu koje prorok Zaharije saznaje da će dobiti sina.


On i žena Jelisaveta, u već poodmaklim godinama, svakodnevno su se molili ali do tada bez uspeha. Na taj dan saznaju da će dobiti Jovana, proroka i preteču Isusa Hrista.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar