Web oglasi / oglasi za internet novine


GALLERY

Web oglasi / oglasi za internet novine

Oglas je javno saopštenje sa ciljem unapređivanja prodaje/ kupovine/ iznajmljivanje proizvoda ili pružanja usluga i sličnih efekata koje oglašivač želi da postigne. Internet oglasi služe za oglašavanje putem interneta.

Izrada internet oglasa za potrebe internet novina svih dimenzija. Sklapanjem i kombinacijom slika/fotografija/ilustracija i teksta u cilju sastavljanja privlačnog oglasa za web potrebe. Formati u kojima se radi su JPG/GIF/PDF (zavisi od potrebe) u  rezoluciji od 72 dpi (rezolucija za potrebe monitora nije za štampu), u RGB bojama.

Vreme izrade je do 10 dana (najkasnije) od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od strane naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (uglavnom zavisi od obimnosti posla).

Mesto izrade - Beograd

Naručioc dobija 2 uzorka/ idejna rešenja, od kojih bira samo jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/ naknadni radovi)

Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila). Na uzorcima/ idejnim rešenjima naćiće se transparentni (providan/proziran) potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

Cena: od 15 eura (zavisi od obima posla/ zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda. Nakon popunjavanja formulara naručioc će dobiti odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24 h) Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja.

Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da promeni / izmeni izvesne stvari, ima pravo na do 3 revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmenom postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preuzimanja intervencija.  Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od 3 dana (najkasnije) vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručilac šalje:

  • Tekst: 
    • Naslov(i) i telo oglasa
    • Potpis sa logoom firme ili pojedinca
  • Dimenzije oglasa
  • Sugestije (opciono)

Potrebe za određenim graf. elementima i fotografije koje poseduje naručioc a želi da se nađu u oglasu  

Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje  ½  od cene, plus ima pravo na naknadne 3 revizije nakon intervencije.  Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

  • Ako ima promena u tekstualnom delu
  • Koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti, dodati)

Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

Nalogodavac je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od 5 dana. Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.