Vrabac

Vrabac pokućar je izuzetno poznata i česta vrsta u Evropi i svuda predstavlja pticu stanaricu. U Srbiji je nekad bio veoma čest dok u današnje vreme, nažalost, postaje sve ređi jer je njegova brojnost u opadanju, mada se trenutno njegova populacija smatra stabilnom. Najčešće je prisutan u Vojvodini, ali njegovo prisustvo se često zapaža i južnije. Javlja se u čitavoj Evropi, odnosno između 70. i 35. stepena severne geografske širine, a jedino mu ne odgovaraju planinski masivi koji se nalaze iznad 1.700 m nadmorske visine te se na njima ne nastanjuje.


Ova česta gnezdarica, odnosno stanarica, veličine je 14 cm ili 15 cm i raspona krila od 21 cm do 22.5 cm. Ne migrira već ostaje veran svom odabranom mestu, a bira da se gnezdi u naseljenim mestima i na periferiji na veoma fascinantnoj visinskoj zoni, od 0 m nadmorske visine pa čak do 1.700 m nadmorske visine; nema previše vrsta koje se mogu nastanjivati na toliko velikim razlikama u visini.

Hranu pronalazi u dvorištima, oko kontejnera, kao i u poljima, a za ishranu koristi i insekte i larve, a takođe se može okarakterisati i kao granivorna vrsta kad je o ishrani reč s obzirom da se hrani i semenima. Gnezdo svoje gradi pod strehom, zatim u raznim otvorima, na lesnim obalama, a povoljnu lokaciju za svoja jaja vidi i u napuštenim gnezdima bregunica i lasta, takođe, gnezdi se i na drvetu. Njegovo gnezdo je zatvorenog tipa i ima otvor koji se nalazi sa strane. Broj jaja u leglima iznosi četiri, pet ili šest. Gnezdi se dva do tri puta godišnje; prvi put od 20. marta, drugi put oko 15. maja i treći put u periodu od jula do avgusta. Pripada redu pevačica „Passeriformes“ i porodici vrabaca „Passeridae“. Ime na engleskom jeziku je „House Sparrow“, na nemačkom „Haussperlig“, a naučni naziv za vrapca pokućara je „Passer domesticus“.