Vlasotince

Opština Vlasotince se prostire na području donjeg i srednjeg sliva reke Vlasine, u jugoistočnoj Srbiji. Vlasotince je najveće naselje (grad), i ujedno administrativni i ekonomski centar opštine. Nekad je Vlasotince bilo varošica. Za varošicu je proglašeno 1878. godine po oslobođenju juga Srbije od Turaka.


Kulturnu baštinu opštine Vlasotince čine: arheološka nalazišta, crkve, spomenici, dela slikarstva, spomenici narodnog graditeljstva, znamenita mesta i ustanove kulture. Od kuturnih ustanova u opštini Vlasotince rade: Kulturni centar Vlasotince, a u sklopu Centra nalaze se Narodni muzej, informativni list „Vlasina“ i Narodna biblioteka „Desanka Maksimović“.

Kulturna manifestacija „Leto u Vlasotincu“ održava se svake godine, a u okviru nje se organizuje tradicionalni „Vinski bal“ sa mnoštvom zabavnih i kulturnih sadržaja.

Najzačajnije prirodne lepote i turistički potencijali opštine Vlasotince su: blizina Vlasinskog jezera, reka Vlasina, veštačko jezero u samom gradu, neposredna blizina Suve planine, Čemernika i Čobanca

Istorijske znamenitosti grada Vlasotinca su:

  • Stara čaršija nastala u drugoj polovini IX veka koja je sačuvala svoj prvobitni izgled i danas,
  • spomen park na starom groblju,
  • spomen park pored obale Vlasine,
  • spomenik ratnicima Balkanskih ratova i prvog svetskog rata
  • crkva Sočestvije Svetoga Duha izgrađena u prvoj polovini IX veka
  • mlin Popovića izgrađen krajem IX veka,
  • turska kula zavičajni muzej stare Srpske grafike iz perioda od XVI do XIX veka.