Vladimirci

Opština Vladimirci se nalazi u Centralnoj Srbiji i spada u Mačvanski okrug. Centar opštine je varošica Vladimirci. Istorija beleži dokaze o razvijenom životu u ovom kraju i u praistorijskom periodu i u doba Rimskog carstva. Po dolasku Južnih Slovena ovaj prostor postaje predmet silnih sukoba između Vizantije i Ugarske.


Varošica Vladimirci je naselje novijeg datuma, prvi put se pominje pri okupaciji severne Srbije od strane Austro - Ugarske vojske u popisu od 1718. godine (Požarevačkim mirom 1718. godine šabac i okolina pripali su Austriji i pod njenom upravom ostali do 1739. godine, posle čega ponovo potpada pod tursku vlast).

U oblasti kulture, potrebno je pomenuti:

  • Biblioteku „Diša Antić“,
  • Jalovičku likovnu koloniju, koja predstavlja pravu riznicu umetničkih dela domaćih i stranih slikara i vajara,
  • posebnu vrednost ima srednjovekovni manastir u Kaoni kojeg je krajem XIV veka, prema narodnom predanju, podigla sestra Miloša Obilića – Ikonija.
  • biser vladimiračke kulturne baštine, takodje predstavlja i zgrada Konak, koja je sredinom prošlog veka, ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića 1851. godine, podignuta u Vladimircima, kao tadašnje sresko načelstvo.