Vizit karte


GALERIJA

Vizit karte
Vizit karte

Vizit karte predstavljaju karte na kojima se nalaze (sadrže) informacije o kompaniji ili pojedincu. Informacije koje sadrže su:

*Ime i prezime onoga kome pripadaju i/ili ime firme obično sa logoom;

*Kontakt informacije: PTT adresu, kontakt telefon, faks, e-mail, web adresu.

          Mogu biti jednostrane ili dvostrane a standardna dimenzija koja je zastupljena kod nas iznosi 9x5 cm.

       Dizajniranje unikatnih vizit karti. Jednostrano ili dvostrano po želji i potrebi. U standardnim dimenzijama 9x5cm u PDF formatu, rezolucije 300dpi (koja je predviđena za štampu), upotreba CMYK boja. Koriste se grafički i likovni elementi sa kombinacijom teksta (informacija) sa logoom (ukoliko postoji).

         Vreme izrade je do 10 dana (najkasnije) od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od strane naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (zavisi od obimnosti posla).

          Mesto izrade – Beograd.

        Naručioc dobija 2 uzorka/idejna rešenja, od kojih bira samo jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/naknadni radovi).

       Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila). Na uzorcima/idejnim rešenjima naćiće se transparentni (providan/proziran) potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

          Cena: jednostrane od 12 eura, dvostrane od 15 eura (zavisi od obima posla/zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda. Nakon popunjavanja formulara naručioc će dobiti odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24 h). Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja. (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

         Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

          Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da promeni/izmeni izvesne stvari, ima pravo na do 3 revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmenom postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preuzimanja intervencija. Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od 3 dana (najkasnije) vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručioc dostavlja:

 • Tekst:
  • Ime i prezime (u slučaju da je potrebno zvanje/titula i to navesti dr, mr, direktor…)
  • Ime firme
  • Kontakt informacije: brojevi telefona, faksa, PTT adresa/e, web adresa/e, e-mail adresa.
 • Logo
 • Sugestije i ukoliko ima potrebe za određenim grafičkim i likovnim elementima ili ukoliko naručioc poseduje iste i njih šalje.

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje  ½  od cene, plus ima pravo na naknadne 3 revizije nakon intervencije.  Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

 • Ako ima promena u tekstualnom delu
 • Koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti, dodati)

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          Nalogodavac je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od 5 dana.

          Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.