Veternica

Veternica nastaje spajanjem nekoliko rečica koje izviru na planini Kitki. Duga je 75 km i ima sliv površine 515 km². Gornji tok reke je klisurast, dubine i do 300 m. Nizvodnije korito se širi i pravi brojne meandre.


U prošlosti se često dešavalo da se reka izlije iz svog korita plaveći ogromne poljoprivredne površine, te je 1995. godine izgrađena akumulacija „Barje“ kako bi se poboljšao režim reke i rešio problem vodosnadbevanja Leskovca i Lebana. Severno od Leskovca uliva se u Veliku Moravu.