Veliki Timok

Veliki Timok predstavlja poslednju pritoku Dunava u Srbiji. Ušće reke nalazi se na 29 m nadmorske visine, što predstavlja najnižu tačku u Srbiji. Reka ima dužinu od 88 km, a poslednjiih 15 km predstavlja granicu Srbije i Bugarske. 


U svog toku prolazi kroz Vražogrnačku klisuru dugu 4,5 km. Zatim prolazi kroz erozivno proširenje kod sela Trnavac i ulazi u Veliki klisuru poznatu po meandrima. Na reci je 1949. godine izgrađena manja hidroelektrana Sokolovica (3,83 MW) koja služi za proizvodnju električne energije. Riblji fond reke je veliki, počevši od  potočne pastrmke, šljivara, mrene, klena, krkuše, piora i bodorke.