Veliki i Mali dvorac Danijel

U centru sela Stari Lec nalaze se Veliki i Mali dvorac Danijel. Stari Lec udaljen je oko 20 km od mesta Plandište u Južnobanatskom okrugu.


Izgradili su članovi jermenske veleposedničke porodice Danijel krajem XIX veka. Oba dvorca su prizemna i sagrađena su u duhu klasicizma.

Veliki dvorac ima osnovu izduženog pravougaonika sa naglašenim bočnim rizalitima i kulom osmatračnicom na zapadnoj bočnoj strani. Portik je zapravo terasa koja natkriva ulaz. Krov joj je ravan, a u visini krovnog venca se završavaa atikom koju nose stubovi kvadratne osnove. Mali dvorac ima kvadratnu osnovu. Portik sa kolskim prilazom se nalazi na glavnoj fasadi i nose ga četiri stuba kružne osnove. Portik na zapadnoj strani ima stepenište u središnjem delu, a završava se trougaonim timpanonom gde se nekada nalazio grb vlasnika. Krovište je na četiri vode sa kulom osmatračnicom na vrhu. Danas je tu smešten Dom za duševno obolela lica „1 oktobar“.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar