Ušački pećinski sistem

Ušački pećinski sistem predstavlja jedan od najdužih sistema pećina u našoj zemlji sa dužinom kanala od 6.185 m. Nalazi se u sastavu Specijalnog rezervata prirode Uvac poznatog po uklještenim meandrima. Sistem se sastoji iz dve pećine: Ušačke i Ledene. 


GALERIJA

Ušački pećinski sistem
Ušački pećinski sistem
Ušački pećinski sistem

Najveći deo zauzima Ušačka pećina, a nešto manji Ledena. Njihovi ulazi se pružaju paralelno jedan sa drugim i  udaljeni su oko 100 m. Najmanji deo čini sistem jama Bezdana. Stručnjaci su nekada mislili da oni predstavljaju posebne celine, ali  je kasnije utvrđeno da su povezani brojnim kanalima u nekoliko nivoa. Najviši delovi su suvi dok su donji stalno ili periodično plavljeni.

Pored stalaktita, stalagmita, pećinskih stubova i bigrenih kada, u pećini su pronađeni ostaci pećinskog medveda, hijene i jelena. Pećina nije osvetljena već poseban doživljaj čini obilazak sa lampama koje se dobijaju od vodiča. Druge pećine koje su vredne obilaska su Tubića i Baždarska pećina.