Đurđevo brdo (Aračlijski potok)

Park Đurđevo brdo nalazi se na teritoriji grada Jagodina. Sam park nosi ime i Aračlijski potok po Atanasiju Ivanoviću Aračliji, koji je bio starešina garde Miloša Obrenovića. Do 1902. godine park je pripadao porodici Ivanović, a zatim su ga oni poklonili gradu.


Park zauzima površinu od 5,35 ha i bogat je brojnim vrstama listopadnog i zimzelenog drveća.

Park ima veliki značakj, posebno zato što utiče na mezoklimu u području u kome se nalazi. Leti je hladnije a zimi drveće čuva toplotu. A takođe park igra veliku ulogu u prečišćavanju vazduha od zagađenja kao što su prašina, dim. U parku se nalazi 874 stabala: bor, lipa, bagrem, hrast lužnjak… 40 različitih vrsta drveća. Crni bor najbrojnija vrsta u parku, raspoređen je  po grupama, zatim lipa koja je raspoređena po celom parku. Stablo oraha i pajavca su grupisana po dva - tri stabla u gornjem delu parka. Od ostalih vrsta zastupljene su cer, dren, beli jasen, bela lipa, trešnja, dunja, leska, tisa, jabuka, grab.

Među životinjskim vrstama zabeležene u parku su dve vrste ptica. Jedna su gnezdarice i selice ili skitalice. Gnezdarice su značajnije jer se u parku naseljavaju u vreme gnežđenja i gajenja mladunaca. Dok skitalice dolaze kasnije, a i kraće se zadržavaju. Ptice koje se gnezde  u parku su:  jastreb (Accipiter gentilis), kobac (Accipiter nisus), kukavica (Cuculus canorus), šumska ševa (Lululla arborea), seoska lasta (Hirundo rustica), gavran (Corvus corax). Od  sisara jedino je zastupljena veverica.

Poslednjih godina park je rekonstruisan. Izgrađena je letnja pozornica, gde se tokom leta održavaju razne predsave I koncerti. U neposrednoj blizini parka je i Muzej voštanih figura, Aqua park i Zoološki vrt “Tigar”.