Divlja guska

Anser anser“ naučni je naziv za vrstu poznatu i pod nazivom „Divlja guska“. Navedena vrsta pripada redu gušćarica „Anseriformes“. Veličina ove ptice iznosi od 75 do 90 cm, a raspon njenih krila može biti od 147 do 180 cm. Gde god da se ova vrsta javlja, njena pojava je sporadična. Ima je u istočnoj, srednjoj i severnoj Evropi, odnosno između 70° i 35° severne geografske širine. Javlja se i na teritoriji Srbije i to na više lokacija na kojima se nalaze veliki ribnjaci, jezera i močvare koje su prostrane jer su upravo ti lokaliteti za nju najpogodnija staništa. Takođe, ova vrsta se odlučuje za prostor Vojvodine kada dođe zima i tu provodi ceo hladan period. Prezimljava isključivo u navedenom delu Srbije, pa ju je nemoguće zapaziti u ostalim delovima zemlje dok zima ne prođe.


Za razliku od drugih vrsta čija se brojnost populacija smanjuje, brojnost pripadnika vrste „Anser anser“ u porastu je od XX veka kada su oni bili retka pojava. Prema procenama, na teritoriji Vojvodine, koja je njeno omiljeno stanište, nalazi se nešto više od stotine parova pomenute vrste. Uprkos navednom, ova gnezdarica je relativno malobrojna, ali je u pitanju gnezdarica koja je redovna. Kada dođe zimski period, moguće je izbrojiti i više desetina hiljada ptica, ali njihov broj varira od godine do godine. Njene gnezdeće populacije ne migriraju, a one koje menjaju svoja staništa u hladnijem delu godine, u toplije delove dolaze u oktobru, a iz njega odlaze tokom februara.

Velike močvare, ribnjaci i jezera koja su obrasna trskom i ševarom (visokom barskom vegetacijom), staništa su divlje guske na čijem se meniju nalaze trave, puževi, vodozemci, ribe i insekti.

U tzv. oknima i na ivici visokog rastinja smeštena su gnezda, izgrađena od trske ili listova ševara koji su sasušeni. U leglu ima 4 do 9 jaja. Navedena vrsta gnezdi se jednom godišnje, između 20. marta i 20. juna.