Umetnička galerija „Nadežda Petrović“

Jedna od retkih koja se istrajno bavi savremenom likovnom - vizuelnom umetnošću je Umetnička galerija “Nadežda Petrović” u Čačku. Otvorena 1961. godine nosi ime po našoj poznatoj umetnici koja je rođena 1873. u ovom gradu. Osnovana je predlogom Saveta za kulturu Narodnog odbora opštine Čačak. Prvobitno se nalazila u okviru Narodnog muzeja, da bi 1963. godine dobila nove prostorije u zgradi nekadašnje Osnovne škole “Vuk Karadžić”. Prva izložba održana je 1965. godine pod nazivom “Memorijal Prve jugoslovenske umetničke izložbe 1904” kao rekonstrukcija značajnog događaja s početka veka kada su se umetnici slovenskih zemalja Balkana prvi put okupili na jednoj izložbi.


Osnovna delatnost galerije je praćenje savremene likovne prakse kroz izložbenu i izdavačku delatnost. Do sada je organizovano  preko 300 izložbi u njenim prostorijama i preko 44 u ostalim gradovima. Vremenom je svoj fond obogatila sa čak 6 zbirki i preko 1300 eksponata:

  • Nadežda i savremenici
  • Savremena umetnost
  • Jugoslovensko slikarstvo druge polovine XX veka
  • Spomen - zbirka Bogića Risimovića-Risima
  • Zbirka crteža i karikatura Pjera Križanića
  • Legat Porodice Božidara Prodanovića
  • Spomen zbirka Sonja Savić

Za sada ima tri izložbena prostora: Umetnička galerija (Cara Dušana br. 6), Galerija Risim (Gospodar Jovanova br. 11), i kuća u Gospodar Jovanovoj ulici br. 9 (Legat Porodice Božidara Prodanovića). Umetnička zaostavština Sonje Savić kao i porodično imanje njena majka je zaveštala Gradu Čačku, a grad predao Umetničkoj galeriji čiji stručni tim uveliko radi na formiranju stalne postavke na njihovom imanju u selu Donja Gorevnica. U čast Nadežde Petrović svake godine se u galeriji održava izložba “Memorijal Nadežde Petrović”

 

Adresa: Cara Dušana br. 6, 32000 Čačak

Tel: 032/322 375

E-mail: [email protected], [email protected]