Tomanova vila

Tomanova vila nalazi se u gradu Vrbasu u ulici Maršala Tita br. 42, u Južnobačkom okrugu. Sagrađena je početkom XX veka po projektu arhitekte iz Budimpešte, kao stambena kuća jevrejske veleposedničke porodice Toman.


Zgrada je prizemna, ima kvadratnu osnovu i građena je u stilu secesije. Glavna fasada je simetrična sa bočnim rizalitima polukružnog oblika i plitkim središnjim delom. Ulaz ima trem koji nose četiri stuba sa lukovima. Porodici je nakon 1945. godine vila oduzeta. Trenutno je u dobrom stanju i njoj je nalazi filijala osiguravajućeg društva.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar