Todorova kula - Kula Todora od Stalaća

Todorova kula - Kula Todora od Stalaća je srednjovekovno utvrđenje nedaleko od Stalaća, od koga su danas opstali samo ostaci Donžona, zbog čega se ceo lokalitet obično naziva "kulom". Smatra se da je kulu podigao knez Lazar Hrebeljanović, na ostacima antičkog grada, kao i crkvu u blizini od koje je danas ostalo samo zvono u crkvenoj porti na kome piše da je napravljeno 1384. godine u Milanu.


Sama Todorova kula se nalazi na obroncima Mojsinjskih planina, (Srpska Sveta Gora), na kojoj se nekad nalazilo 70 srpskih manastira i crkava. Tragičan kraj Todora od Stalaća i njegove ljube Jelice opisan je u narodnoj pesmi „Smrt Vojvode Prijezde“. Todor je odlučio da sa Jelicom skoči u Južnu Moravu, koja je tada tekla ispod same kule, kako ne bi pali u ruke Turcima. Prema legendi Turci su ušli u grad prateći guske koje su kroz skriveni otvor na bedemu oko kule izlazile na Moravu. Putopisci iz XV veka, zabeležili su da je podno grada u to doba bilo usidreno preko 100 šajki. Od kule je danas ostao samo jedan dobro očuvani zid.