Timotijevića hrast u Mrčajevcima

Spomenik prirode „Timotijevića hrast u Mrčajevcima“ relativno je mlad. Starost mu je procenjena, prema predanju, na nešto više od 150 godina, pa je reč o, kada se radi o hrastovima, mladom stablu. Godina njegovog izrastanja nije tako daleka, a godina njegovog stavljanja pod zaštitu toliko je blizu da se stiče utisak da je zaštićen „juče“. Hrast je zaštićen 2015. godine.


Poreklo ovog stabla je autohtono, ono predstavlja ostatak drevnih šuma lužnjaka i jasena na prostoru Pomoravlja. Raslo je na osami, takve su mu i karakteristike. Njegova krošnja je široka, okrugla, vitalna, očuvana, sa dosta zelene mase i prečnikom od 27.05 m. Njena horizontalna projekcija poslužila je za određivanje prostora koji će biti zaštićen kao pripadajući prostor hrasta i on iznosi 5.74 ara. Krošnja je, takođe, svetla i pravilno razvijena sa granama koje su kolenasto savijene i duge, nisko spuštene, dok je deblo kratko, ispucalo ali jako. Zabeležene dendrometrijske karakteristike debla odnose se na njegov prečnik koji je izmeren na visini od 1.30 m od tla i iznosi 1.60 m, kao i na njegov obim, izmeren na istoj razdaljini od podloge, za koji je zabeleženo da iznosi 5 m.

Timotijevića hrast ime nosi po prezimenu porodice na čijem se privatnom posedu nalazi. Lokacija na privatnom imanju, hrastu je obezdedila dodatne šanse za opstanak na prostorima sa kojih su pripadnici njegove vrste masovno nestajali. Okućnica, koja dobija atraktivnu vrednost zahvaljući prisustvu ovog hrasta, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 214 m u Mrčajevcima, nedaleko od Čačka.

Njegov atraktivni habitus, vitalnost i impozantne dimenzije svrstavaju ga u red najlepših spomenika prirode. Visina stabla iznosi 21.50 m, a visina debla do prve žive grane je 2 m.

Prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara „Timotijevića hrast u Mrčajevcima“ upisan je u treću kategoriju kao značajno prirodno dobro. Ovaj spomenik prirode obuhvata stablo hrasta lužnjaka i prostor od 5.74 ari koji mu pripada.