Sveti Velikomučenik Georgije (Đurđevdаn) - 06. maj

Sveti Georgije je rođen krajem III veka u Kapadokiji, u hrišćanskoj porodici. Svoj javni život započeo je kao vojnik u službi rimskog cara Dioklecijana, da bi uz carevu naklonost veoma brzo napredovao.


Dioklecijan početkom IV veka sprovodi do tada najveće progone hrišćana, čemu se Georgije odlučno usprotivio. Kritikovao je samog cara i čak se odrekao svoje vojne karijere. Nakon toga, bio je izložen velikim mukama a najzad i pogubljen 6. maja 303. godine.

Sveti Georgije je sahranjen u Lidiji gde je sagrađena crkva u njegovu čast. Crkva je više puta rušena i obnavljana tokom krstaških ratova. Nova crkva podignuta je na mestu stare 1872. godine i postoji još uvek.

Georgije je krajem V veka proglašen za sveca. U IX veku nastao je jedan od najpoznatijih njegovih prikaza, odnosno kako na konju kopljem ubija aždaju, sa ženom u pozadini. Smatra se da je žena koja je na ikoni zapravo carica Aleksandra i da ona simbolizuje ranu hrišćansku crkvu, a da aždaja koju Georgije ubija simbolizuje mnogoboštvo.

Ovaj svetac slavi se u srpskoj crkvi dva puta. Dan njegovog stradanja, 6. maj, obeležava se drugom po masovnosti slavom u Srbiji, Đurđevdanom. Ipak, ovaj praznik kod Srba ima i dosta predhrišćanskih osobina pa je prema narodnim običajima, Đurđevdan praznik koji se odnosi na zdravlje ukucana, udaju i ženidbu mladih, plodnost stoke i dobre useve.  Druga, manje zastupljenija slava, jeste Đurđic. Ona se proslavlja 16. novembra u spomen na prenos moštiju svetog Georgija.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar