Sveti Haralampije - 23. februar

Sveti Haralampije bio je ranohrišćanski episkop u Magneziji u Tesaliji, na prostoru današnje Grčke. Njegovo ime na grčkom jeziku znači radnosna svetlost.


Živeo je u vreme rimskog cara Septimija Severa (193-211). Dugo vremena propovdao je hrišćansko učenje ali je u jednom trenutku skrenuo pažnju na sebe i bio uhapšen od strane državnih vlasti. Nije se odricao svog učenja ni pored velikih muka kojima je bio izložen, pa čak ni pred samim carem. Osuđen je na smrt 202. godine. 

Njegova glava se nalazi u manastiru Svetog Arhiđakona Stefana na Meteorima u Grčkoj, a u mnogim crkvama čestice njegovih moštiju. Pored dana koji se obeležava kao slava u njegovu čast kod nekih porodica u Srbiji, on je poznata i kao zaštitnik ratara.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar