Sveti Arhаnđel Gаvrilo - 26. jul

Ime Gavrila sastoji se od dve hebrejske reči od kojih jedna znači „snaga“ a druga označava „Boga“. Njegova privilegovana uloga bila je da nosi poruke od samog Boga. Kao takav, prvi put se pominje u Starom zavetu kada javlja proroku Danilu proročanstvo „70 sedmica“.


U Novom zavetu je prvosvešteniku Zahariju javio o rođenju Jovana Krstitelja. Konačno, najprivilegovanija dužnost bila je da najavi Mariji da će roditi sina.
 Za razliku od većine svetitelja Sveti Arhangel Gavrilo nikada nije bio ljudsko biće koje je živelo na Zemlji, već je uvek bio nebeski anđeo koji je proglašen za sveca u čast njegovog pomaganja ljudima. U tom svojstvu on je danas zaštitnik svih onih čiji poslovi uključuju komunikaciju (novinara, poštanskih radnika, diplomata, ambasadora itd). U srpskom narodu ovaj praznik poznat je i kao letnji Aranđelovdan a smatra se da je ustanovljen na Svetoj Gori u IX veku. Freska iz XIII veka iz manastira Mileševe, na kojoj je prikazan Arhangel Gavrilo, poznata kao „Beli anđeo“, jedna je od najlepših i najbolje očuvanih i proglašena je za sliku prošlog milenijuma.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar