Sveti apostoli Vartolomej i Varnava - 24. jun

Sveti apostol Vartolomej rođen je u Kani Galilejskoj i bio je jedan od dvanaestorice Isusovih apostola. Propovedajući Jevanđelje čitavog života obišao je razne gradove, najviše varvarskih zemalja na Istoku, preko udaljene Indije da bi na kraju svoj život okončao u Jermeniji.


Uprkos dobrim delima koje je tu činio, zahvaljujući intrigama lokalnih jermenskih paganskih sveštenika, Vartolomej je osuđen na mučnu smrt. Njegove mošti su nakon više premeštanja konačno u X veku pohranjene u Rimu.

 Sveti Varnava bio je Jevrejin koji je živeo sa ranim hrišćanima u Jerusalimu. Bio je pratilac svetog Pavla koji ga je upoznao sa apostolima. Vremenom čitav život posvećuje hrišćanstvu. Bio je jedan od prvih proroka i učitelja crkve u Antiohiji. Propovedao je u Aziji, na Kipru, Aleksandriji i Rimu. Smatra se osnivačem crkve na Kipru. Ipak, oko 61. godine nove ere, kamenovan je do smrti u gradu Salamini. Njegove mošti su od 488. godine u manastiru u Salamini, za njega sagrađen, gde se i danas nalaze.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar