Sveti Apostol Toma (Tomindan) - 19. oktobar

Sveti Toma bio je rodom iz galilejskog grada Paneade. Bio je jedan od dvanaest Hristovih apostola i jedini koji je iskazivao sumnju u Hristovo Vaskrsenje, pa je kasnije dobio nadimak neverni Toma.


Nakon Hristovog Vaznesenja, širio je novu veru Palestini a zatim u Persiji i Indiji, gde je i ubijen. Njegove mošti u IV veku prenete su u grad Edesu, a zatim u Carigrad.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar