Sveti Apostol i jevanđelist Matej - 29. novembar

Sveti Apostol i jevanđelist Matej bio je sin Alfejev, rodom iz Galileje iz grada Kapernauma. Prvobitno je bio Jevrejin i zvao se Levije.


Služio je u rimskoj upravi kao carinik. Na Hristov poziv napušta službu, prima hrišćanstvo i postaje jedan od njegovih apostola. Propovedao je Jevanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji. U Etiopiji je krstio ženu i sina lokalnog kneza, koji ga je time revoltiran pogubio. Knez se ipak pokajao, primio hrišćanstvo i uzeo ime Matej a zatim i postao etiopijski episkop. Sveti apostol Matej tvorac je Jevanđelja na jevrejskom jeziku, koje je ubrzo prevedeno na grčki. Ono je prema redosledu u Novom zavetu prvo Jevanđelje.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar