Sveti Apostol i Jevаnđelist Lukа - 31. oktobar

Sveti Luka bio je poreklom Grk, rođen u Antiohiji u paganskoj porodici, ali je vremenom postao jedan od prvih propevednika hrišćanstva.


Smatra se osnivačem hrišćanskog ikonopisa jer je prvi naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Propovedao je hrišćanstvo po raznim zemljama a smatra se da je jedan od pisaca četvorojevanđelja. Od strane neistomišljenika uhavćen je i obešen u Tebi u Beotiji. Njegove mošti se čuvaju u Carigradu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar