Sveti Apostol Andrej Prvozvani - 13. decembar

Andrej Prvozvani rođen je u gradu Vitsaidi u jevrejskoj porodici. Najpre je bio učenik Jovana Krstitelja da bi zatim prišao Isusu i na obali Galilejskog jezera bio postavljen za prvog apostola.


Hrišćanskoj veri pristupio je i njegov brat, apostol Petar. Nakon Hristove smrti širio je Jevanđelje u Vitiniji, Vizantiji, Trakiji, Makedoniji, Tesaliji, Eladi, Trakiji i Amastridi. Njegovo delovanje naišlo  je na otpor namesnika Eteata koji je naredio Andrejevu smrt raspećem. Umire u 62. godini života. Njegove mošti prenete su u Carigrad u hramu Svetih Apostola.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar