Sveta velikomučenica Ekaterina - 7. decembar

Ova ranohrišćanska svetiteljka rođena je 287. godine pod imenom Doroteja u Aleksandriji.


Tamo je stekla obrazovanje na polju filozofije, retorike, poezije, muzike, matematike, astronomije i medicine. Dorotejina majka presudno je uticala na njen prelazak u hrišćansku veru, a tada je i dobila ime Ekatarina. Prema viziji koju je imala primila je prsten od Isusa Hrista, kao simbol posvećenja novoj veri. Postradala je u progonima hrišćana 305. godine, a njene mošti nalaze se na Sinaju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar