Sveta Tri Jerarha - 12. februar

Praznik Sveta Tri Jerarha ustanovljen je u Vizantiji u vreme cara Aleksija I Komnina (1081-1118), a posvećen je trojici crkvenih učitelja Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.


Tadašnji intelektualci u Carigradu su se sporili oko toga ko je od ova tri svetitelja najznamenitiji i najuticajniji, i vodili česte bogoslovske sporove oko toga. Prema predanju, svetitelji su se javili u snu episkopu Jovanu, poručivši mu da su „jedno u boga“ i savetujući ga da im napiše zajedničku liturgiju i odredi zajednički praznik. Na ovaj način sporovi su prekinuti. Sveta Tri Jerarha kod Srba slave bogoslovskih fakulteta i akademija. U Grčkoj je ovo nacionalni i školski praznik.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar