Šumska ševa

Šumska ševa predstavlja pticu veličine oko 15 cm sa rasponom krila od 27 cm do 30 cm. Ove vrste nema na severu od 60° geografske širine, slično kao i drugih predstavnika iste porodice. Porodica kojoj pripada je „Alaudidae“ (ševe) i iz roda prevačica je („Passeriformes“). Kada je zimski period nastanjuje se u južnoj Evropi gde su nešto više temperature vazduha, na prostoru Grčke, Bugarske i Italije, a u Srbiji ju je moguće pronaći na raznim lokacijama. Relativno je česta vrsta na teritoriji naše zemlje; to je naročito slučaj na prostoru južno od Save i Dunava, a takođe je česta i na teritoriji Vojvodine, gde se nastanjuje uglavnom u Deliblatskoj i Subotičkoj peščari, kao i na Fruškoj Gori.


Relativno je česta gnezdarica, odnosno selica i brojnost populacije šumske ševe u Vojvodini je stabilna, ali je na prostoru centralne Srbije u blagom opadanju. Prilikom selidbe nastanjuje se krajem februara, a odlazi početkom oktobra. Međutim, postoji i manji broj pripadnika ove vrste koji zimu provodi na istom mestu na kome provodi i ostala godišnja doba. Staništa prihvatljiva za život ove vrste su ona sa žbunjem gde ima kleke i gloga, a takođe i peščare, stepo-šume, a moguće ju je pronaći i na šumskim proplancima nadmorske visine do oko 1.000 m. U svoju ishranu uključuje mekše delove bilja, larve i mravlja jaja, zatim pauke, i skakavce.

Šumska ševa svoje gnezdo smešta u neko odabrano udubljenje u zemlji koje je malo i gnezdi se tri puta godišnje – prvi put oko 25. marta, zatim oko 1. juna i na kraju oko 1. jula. U prvom slučaju broj jaja u gnezdu uglavnom iznosi 4 do 5, u drugom terminu ima 3 do 4 jaja, dok u poslednjem gnežđenju bude uglavnom 3 jaja.

Ova vrsta ševe u nauci je evidentirana pod imenom „Lullula arborea“ i upisana na listu Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.