Šumati šumar - stablo mezijske bukve

Šumati šumar predstavlja mezijsku bukvu (Fagus moesiaca) koja se nalazi u ataru sela Gornji Dubac, u opštini Lučani. Bukva  predstavlja  preostali primerak rasprostranjene autohtone zajednice Fagetum montanum.


Visina bukve iznosi 21 m, a njena starost se procenjuje na 200 godina. Opština Lučani se nalazi  na putu Čačak - Ivanjica, put koji  prolazi kroz Guču, sela Rti, Kotraže i Donji Dubac. Na 2 km od sela Donji Dubac nalazi se mesto “Strmca” na koje je smešten spomenik prirode Šumati Šumac. U prošlosti ovde su se nalazile veće površine pod bukvom, međutim  ljudi su degradirali ovaj prostor tako da se uz bukvu javlja i breza kao sekundarna vrsta.