Stratigrafski profil Filijala

Na području severne padine Fruške Gore nalazi se kop cementnih laporaca “Filijala”, iznad desne obale Dunava. Ležište je poznato od 1838. godine i sastoji se od tri ekspoataciona dela: Severno polje, Međupolje i Južno polje.


Na području severnog polja prilikom eksploatacije cementnih laporaca veštački je stvoren profil-stratigrafski stub, koji se satoji od 7 etaža. Prva etaža je visine 1 5 m, druga 12-15 m, dok su ostale pet po 10 m. Prvih šest etaža izgrađena su od laporaca, dok u gornjem sloju šeste se mestimićno javljaju peskoviti slojevi. Sedma etaža izgrađena je od peskova. Na ležištu Severno polje izdvojen je deo terena na kome se nalazi stratigrafski profil za proučavanje geološke građe neogena u ovoj oblasti.