Stolice

Na oko 5 km od gradskog naselja Krupanj, u mestu Stolice u zgradi rudnika Zajače, održano je 26. septembra 1941. godine vojno-političko savetovanje Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije. Između ostalog, tada je usvojen naziv za borca – partizan, i spoljna oznaka – crvena petokraka zvezda. Kuća je pretvorena u muzej a pored nje je 1954. godine podignuta skulptura Stevana Bodnarova „Partizanski kurir“. Godine 1981. na mestu starih rudarskih baraka kao izložbeni prostor uređena su četiri paviljona, postavljena je skulptura Antuna Augustinčića „Tito“ a arhitekta Milun Stambolić je uredio ulazne kapije.


Vladimir Lukić

dipl. istoričar