Sto fela rakije Jugoslavije (novembar) - Bački Monoštor