Stabla u Zemunskom parku

U sklopu zaštićene kulturno – istorijske celine „Staro jezgro Zemuna“ nalazi se Gradski park. Parkovska površina napravljena je na prostoru nekadašnjeg kontumaca. U drugoj polovini 19. veka, ozelenjavanjem zemljišta nastao je tkz. Mali park, takođe, osnovano je društvo koje je vodilo računa o uređenju parka, a 1886. godina proglašena je godinom otvaranja Gradskog parka.


Spomenici prirode u Zemunskom Gradskom parku pod zaštitom su od 1991. godine i nad njima je utvrđen režim zaštite trećeg stepena, a njihov staralac je Javno – komunalno preduzeće „Zelenilo - Beograd“. U tabelama ispod dat je prikaz karakteristika zaštićenih predstavnika dendroflore navedenog prostora.

Dva predstavnika egzotične vrste ginko („Ginko biloba“), tercijalnog relikta

Opis

Primerak 1

Primerak 2

Visina stabla

21.94 m

18.84 m

Visina stabla do prve grane

4.26 m

2.82 m

Obim stabla na 1.30 m

2.07 m

2.15 m

Prečnik krošnje

12 m

15 m

 

Jedan prestavnik vrste gvozdeno drvo („Gymnocladus canadensis“)

Visina stabla

24.27 m

Visina stabla do prve grane

2.96 m

Visina stabla do račvanja

5.17 m

Obim stabla na 1.30 m

2.93 m

Prečnik krošnje

16.90 m

 

Pet predstavnika vrste tisa („Taxus baccata“)

Opis

Primerak 1

(ženski)

Primerak 2

(muški)

Grupacija od tri primerka

levi          srednji        desni

Visina stabla

12.75 m

13.85 m

15.61 m    16.32 m   15.04 m

Obim stabla na 1.30 m

1.91 m

2.21 m

1.73 m      2.00 m     1.48 m

Prečnik krošnje

12.60 m

11.92 m

9.90 m      9.10 m     10.80 m

 

Četiri predstavnika vrste kavkaska pterokarija („Pterocarya fraxinifolia“)

Opis

Primerak 1

Primerak 2

Primerak 3

Primerak 4

Visina stabla

15.77 m

17.42 m

17.50 m

17.90 m

Obim stabla na 1.30 m

1.53 m

2.09 m

1.78 m

1.94 m

Prečnik krošnji

15.15 m

16.20 m

19.80 m

20.25 m

 

Jedan predstavnik listopadne vrste sofora („Sophora japonica“)

Visina stabla

18.12 m

Visina stabla do račvanja

2.37 m

Obim stabla na 1.30 m

3.74 m

Prečnik krošnje

20.50 m

 

Jedan predstavnik vrste judino drvo – stablo trokrako („Cercis siliquastrum“)

Visina stabla

8.65 m

Prečnik krošnje

6.50 m

Obim stabla na 1.30 m

1.80 m

             1.90 m

1.30 m

 

Jedan predstavnik vrste srebrna smrča – dvokrako stablo („Picea pungens var. Argentea“)

Visina stabla

16.66 m

17.04 m

Obim stabla na 1.30 m

1.00 m

1.21 m

Prečnik krošnje

4.95 m

4.80 m

 

Starost navednih stabala je različita. Starost spomenika prirode „Dva predstavnika egzotične vrste ginko“, spomenika prirode „Jedan predstavnik vrste gvozdeno drvo“ , spomenika prirode „Jedan predstavnik listopadne vrste sofora“, spomenika prirode „Četiri predstavnika vrste kavkaska pterokarija“ procena je na oko 120 godina, dok starost spomenika prirode „Jedan predstavnik vrste judino drvo – stablo trokrako“ iznosi 50 godina. Spomenik prirode „Pet predstavnika vrste tisa“ starosti je oko 80 godina, a spomenik prirode „Jedan predstavnik vrste srebrna smrča – dvokrako stablo“ strarosti je oko 90 godina.